Man op fiets met draaimolen
Bijzondere Jeugdzorg
​​​​​​De Bijzondere Jeugdzorg is een van de sectoren uit de Integrale Jeugdhulp. Het agentschap Jongerenwelzijn staat in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van deze voorzieningen.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Integrale Jeugdhulp; Pleegzorg; Jongvolwassenen in de hulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​​Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen, samen met hun gezin, begeleid worden door een voorziening, project of dienst binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Deze begeleiding kan residentiële, ambulante of mobiele zijn. Het agentschap Jongerenwelzijn staat ook in voor de organisatie van de pleegzorg.

Jongeren en hun gezin kunnen op verschillende manieren in contact komen met Bijzondere Jeugdzorg.

De hulpverlening kan zowel ingezet worden bij een Problematische Leefsituatie (PLS), als bij een Misdrijf Omschreven Feit (MOF). Een PLS kan ontstaan als:

  • de leefomgeving een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van de minderjarige
  • de ouders hulp vragen bij de opvoeding
  • een conflict ontstaat tussen de minderjarige en de ouders

Een deel van het hulpaanbod uit de Bijzondere Jeugdzorg is rechtstreeks toegankelijk. Het gaat dan om de modules Crisishulp aan Huis en de Contextbegeleiding (thuisbegeleiding). Sinds maart 2015 is ook Dagbegeleiding in groep (de vroegere dagcentra) rechtstreeks toegankelijk.

Het andere deel van het hulpaanbod van de Bijzondere Jeugdzorg blijft niet-rechtstreeks toegankelijk. Het gaat dan om de modules Verblijf, Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (de vroegere BZW), Diagnostiek, ...

Sinds 1 maart 2014 - de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp - verloopt de verwijzing niet langer via de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ), maar via de Intersectorale toegangspoort.

Annemie Van Looveren
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's