Beroepsgeheim en -ethiek
Als hulpverlener wil je je werk ‘goed’ doen.  Hoe neem je rechtvaardige beslissingen, rekening houdend met je opdracht?
Daarbij stuit je vaak op vragen over informatie-uitwisseling en samenwerking met anderen of hoe te handelen bij verontrusting,… Hoe zit het met de complexe materie van beroepsgeheim  en discretieplicht?
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Beroepsgeheim en -ethiek
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​Als sociaal werker kom je botsende waarden tegen in je relaties met cliënten. Soms bereik je grenzen of worden grenzen overschreden. Toch wil je per casus recht doen aan alle betrokkenen.  Beroepsethiek gaat precies over zorgvuldig recht doen aan praktijksituaties vanuit je job als sociaal werker.  Denkkaders en instrumenten helpen je om morele vraagstukken te ontwarren en om een ethisch onderbouwde keuze te maken die je kan omzetten naar methodisch verantwoord handelen. 

Eén van de vraagstukken waarop je kan botsen, is die van informatie-uitwisseling. Je krijgt informatie van je cliënt, van derden,… en daar ga je discreet mee om. Voor een hulpverlener gaat het nog een stapje verder. Je bent gebonden door het beroepsgeheim.  Wat houdt dat dan precies in ? Aan wie mag je welke informatie doorgeven, en in welke gevallen? Mag je spreken met politie, parket, hulpverleners en onder welke voorwaarden ? Wat als je verontrust bent?  Hoe zit het dan met eventuele aansprakelijkheid ? Juridische kaders geven hier de ruimte waarbinnen je kan en moet handelen.

Om tot methodisch verantwoord handelen te komen, zal je als sociaal werker  ethisch onderbouwde keuzes moeten verenigen met de bestaande juridische kaders. 

Plaats daarbij altijd je cliënt centraal. Waar liggen zijn belangen? Heb je hem betrokken? Kan hij zelf informatie doorgeven? Kan je transparant handelen? Ongeacht je vragen rond  "Wil ik…Moet ik… kan ik….?" – blijft je waardering voor de vertrouwensrelatie met je cliënt de belangrijkste toetssteen in je afwegingsproces.

Annemie Van Looveren
Annemie Van Looveren en Kris Stas
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's