Basiscursus Outreach

21, 28 maart en 18 april 2017

Organisator

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Datum

21/03/2017

Locatie

Geuzenhuis V.Z.W.
Kantienberg 9
9000 Gent

Prijs

200 Euro voor 3 dagen, inclusief broodjes en didactisch materiaal (boek).

Inschrijving

Korte samenvatting

Basis Banner Reach Out - Basiscursus.jpg

Waarom?

Outreachend werken kent vandaag een grote bloei. Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureau om buiten de muren van de organisatie met de meest kwetsbare mensen aan de slag te gaan: mensen met een beperkt sociaal netwerk die vaak tussen de mazen van het net vallen binnen de ‘klassieke hulpverlening’. Door te werken in hun leefwereld kunnen het aanbod en de werking beter aansluiten bij hun specifieke context en behoeften en kan de drempel naar het vragen van ondersteuning worden verlaagd.

Outreachend werken vraagt om een andere aanpak. Daarom is ‘visievorming’ een belangrijk onderdeel van deze basisvorming. We zorgen ook voor praktische oefeningen, methodiek en de juiste omkadering.

Deze basiscurusus wordt georganiseerd door Reach Out! De begeleiders zijn:

Cis Dewaele, Marie Van der Cam, Erik Castermans, Joost Bonte, Erik Vreven, Theo Christoffels en
Sandra Beelen.

Voor wie?

De vorming richt zich tot iedereen die outreachend werkt of wil werken. We richten ons naar het jeugdwerk, openbare besturen, geestelijke gezondheidszorg, samenlevingsopbouw, Algemeen Welzijnswerk, vrijwilligers, Bijzondere jeugdzorg, …

Wat is het opzet?

Het betreft een driedaagse vorming die de basis van outreachend werken wil meegeven.

Dag 1: 21 maart

Visie en basispijlers voor outreachend werken. De vorming vertrekt vanuit een brede mens en –maatschappijvisie en rijkt handvaten aan voor visievorming over outreachend werken in de eigen organisatie. We geven een theoretisch kader mee waarbinnen de eigen werking en het eigen outreachend handelen kunnen gesitueerd worden.

Dag 2: 28 maart

Praktijkoefeningen: oefeningen met het theoretisch kader, oefeningen rond contact leggen en het omgaan met grenzen staan centraal. Het thema verantwoord handelen en deontologische keuzes wordt ingeleid.

Dag 3: 18 april

Op de laatste dag ligt de focus op deontologische kwesties en werken met netwerken. In de voormiddag bespreken we uitgebreid hoe we omgaan met verontrustende situaties en morele dilemma’s. In de namiddag staan we uitgebreid stil bij empowerment en hoe we krachtgericht aan de slag kunnen gaan met het netwerk van de doelgroep.

Deze vorming brengt een balans tussen enerzijds theorie en visie en anderzijds praktische handvaten en oefeningen op basis van praktijkvoorbeelden. Uitwisseling staat hierbij telkens centraal.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo