Basiscursus Outreach

Outreachend werken kent vandaag een grote bloei.Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureau om buiten de muren van de organisatie met de meest kwetsbare mensen aan de slag te gaan: mensen met een beperkt sociaal netwerk die vaak tussen de mazen van het net vallen binnen de ‘klassieke hulpverlening’. Door te werken in hun leefwereld kunnen het aanbod en de werking beter aansluiten bij hun specifieke context en behoeften en kan de drempel naar het vragen van ondersteuning worden verlaagd.

Outreachend werken vraagt om een andere aanpak. Daarom is ‘visievorming’ een belangrijk onderdeel van deze basisvorming. We zorgen ook voor praktische oefeningen, methodiek en de juiste omkadering.

Organisator

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Datum

17/10/2017

Locatie

17,24 oktober: Permeke - De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen

7 november: PRH - Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen

Prijs

200 euro voor 3 dagen, inclusief broodjes en didactisch materiaal (boek).

Inschrijving

Korte samenvatting

reach_out_-_basiscursus.jpg

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo