​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Refinement

 Search Results

 

 

Adoptie<img alt="Kleuter geeft hand aan volwassenen" src="/PublishingImages/priscilla-du-preez-234148-unsplash%201600x800.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten Thema.aspx, Steunpunten Thema Adoptie is een kinderbeschermingsmaatregel die vertrekt vanuit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind waarin staat dat elk kind recht heeft op een thuis.
Armoede<img alt="Munt wordt in pot gestoken" src="/PublishingImages/MuntWordtInPotGestoken%201600x800.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Mensen belanden in armoede wanneer ze niet meer in staat zijn om te voorzien in hun basisbehoeften.
Autisme<img alt="" src="/PublishingImages/ThemaAutisme-KindInBubble-MiddenLinksFoto.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Dit is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door moeilijkheden op drie gebieden: de omgang met anderen, de communicatie en de verbeelding.
Beroepsgeheim en -ethiek<img alt="" src="/PublishingImages/inz7xwsw2-1600-800.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Wat houdt beroepsgeheim in? Wie mag ik wanneer welke informatie doorgeven?
Bijzondere Jeugdzorg<img alt="Man op fiets met draaimolen" src="/PublishingImages/ManOpFietsMetDraaimolen.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema De Bijzondere Jeugdzorg is één van de sectoren uit de Integrale Jeugdhulp.
Binc<img alt="" src="/PublishingImages/bincbanner_kp.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Binc is het uniforme registratiesysteem voor de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand.
Detentie<img alt="Handen rond tralies" src="/PublishingImages/Detentie%201600x800.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Wat detentie met je doet is veel meer dan je vrijheid ontnemen ...
Emotionele ontwikkeling <img alt="Bang en stoer op kermisattractie" src="/PublishingImages/BangEnStoerOpKermis.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten ThemaOm gedrag van mensen met een (verstandelijke) beperking goed te begrijpen biedt het concept "emotionele ontwikkeling" handvatten en inspiratie.
Gedetineerden en geïnterneerden met een beperking<img alt="Man zit alleen aan tafeltje" src="/PublishingImages/ManAlleenAanTafeltje.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Geïnterneerden en gedetineerden met een (vermoeden van) beperking, zijn vaak een vergeten groep.
Gezond leven<img alt="" src="/PublishingImages/hwfyinkf-1600x800.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Ongelijkheid in gezondheid
Handicap en gezond budget<img alt="" src="/PublishingImages/02480-1600x800.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Informatie en tools voor de financiële begeleiding en schuldhulpverlening van mensen met een (vermoeden van) licht mentale handicap.
Herstelgericht werken<img alt="Kind metst" src="/PublishingImages/KindMetst.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Herstelgericht werken gebeurt in verschillende contexten: binnen justitie, binnen de jeugdhulp en scholen en binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Informatieveiligheid<img alt="Boeken in vogelkastje" src="/PublishingImages/BoekenInVogelkastje2.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Beheersmaatregelen die zorgen dat de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van alle vormen van informatie behouden blijven.
Integrale Jeugdhulp<img alt="Man doet evenwichtsoefening" src="/PublishingImages/ManDoetEvenwichtsoefening.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Integrale Jeugdhulp groepeert zeven sectoren.
Jeugddelinquentie<img alt="Handtasdiefstal" src="/PublishingImages/Jeugddelinquentie%201600x800.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />https://www.kennisplein.be/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Jeugddelinquentie is een verzamelterm voor grensoverschrijdend gedrag door jongeren dat strafbaar zou zijn als volwassenen dit gedrag zouden stellen.