Waarderend coachen

Interactieve en ervaringsgerichte vorming om het gevoel voor verwondering te (her)ontdekken, met een focus op kwaliteiten en niet op beperkingen.
Directeurs, leidinggevenden, managers, afdelingshoofden, adviseurs… in de bedrijfswereld, het onderwijs, de welzijns- en de gezondheidssector.

Organisator

Groepscentrum Permanente Vorming van Odisee

Datum

2/03/2017

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel

Prijs

225 euro, inclusief cursusmateriaal, een broodje en een drankje.

Inschrijving

Je kunt online inschrijven via www.odisee.be/gpv.

Je bent pas ingeschreven na betaling van de inschrijvingsprijs op het rekeningnummer BE77 7865-8501-2842 van Odisee-GPV met vermelding van je naam en code WWAC. Je inschrijving wordt binnen de veertien dagen per mail bevestigd.

De vorming wordt ingericht bij minimum 13 inschrijvingen.

Korte samenvatting

Situering

De fundamenten van het waarderend coachen vinden we terug in de waarderende onderzoeksbenadering of Appreciative Inquiry (AI). AI is een fundamenteel andere
manier van denken over ontwikkeling en verandering van mens en organisatie.

Doelgroep

Directeurs, leidinggevenden, managers, afdelingshoofden, adviseurs… in de bedrijfswereld, het onderwijs, de welzijns- en de gezondheidssector.
“Zeer concreet en praktijkgericht."
"Veel nuttige tips. Geeft energie om het geleerde toe te passen in de praktijk.”

Wanneer?

2, 3 en 17 maart 2017, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Soortgelijke opleiding

  • Waarderend organiseren - 22 november 2016

  • Motiveren = (waard)eren + delegeren - 16 maart 2017

Meer info vind je op www.odisee.be/gpv.

Interactieve en ervaringsgerichte vorming om het gevoel voor verwondering te (her)ontdekken, met een focus op kwaliteiten en niet op beperkingen.

Programma Waarderend coachen

In zijn essentie toont waarderend coachen aan de coachee hoe hij zijn gevoel voor verwondering over zijn huidig leven en zijn toekomstige mogelijkheden kan (her)
ontdekken.
Waarderend coachen focust op wat de coachee kan en op zijn reeds aanwezige kwaliteiten, in plaats van op zijn beperkingen of gepercipieerde problemen.

Aanpak

Deze vorming is interactief en ervaringsgericht. Een eigen visie op de praktijk wordt opgebouwd, waarmee je dan zelf aan de slag kan gaan.

Docent

Rudi Timmermans, zelfstandig consultant (www.evenwicht.be) en deeltijds docent aan Odisee.

KMO-portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347. Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info

Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo