2/03/2017
Waarderend coachen
Interactieve en ervaringsgerichte vorming om het gevoel voor verwondering te (her)ontdekken, met een focus op kwaliteiten en niet op beperkingen.
Directeurs, leidinggevenden, managers, afdelingshoofden, adviseurs… in de bedrijfswereld, het onderwijs, de welzijns- en de gezondheidssector.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

Situering

De fundamenten van het waarderend coachen vinden we terug in de waarderende onderzoeksbenadering of Appreciative Inquiry (AI). AI is een fundamenteel andere
manier van denken over ontwikkeling en verandering van mens en organisatie.

Doelgroep

Directeurs, leidinggevenden, managers, afdelingshoofden, adviseurs… in de bedrijfswereld, het onderwijs, de welzijns- en de gezondheidssector.
“Zeer concreet en praktijkgericht."
"Veel nuttige tips. Geeft energie om het geleerde toe te passen in de praktijk.”

Wanneer?

2, 3 en 17 maart 2017, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Soortgelijke opleiding

  • Waarderend organiseren - 22 november 2016

  • Motiveren = (waard)eren + delegeren - 16 maart 2017

Meer info vind je op www.odisee.be/gpv.

Interactieve en ervaringsgerichte vorming om het gevoel voor verwondering te (her)ontdekken, met een focus op kwaliteiten en niet op beperkingen.

Programma Waarderend coachen

In zijn essentie toont waarderend coachen aan de coachee hoe hij zijn gevoel voor verwondering over zijn huidig leven en zijn toekomstige mogelijkheden kan (her)
ontdekken.
Waarderend coachen focust op wat de coachee kan en op zijn reeds aanwezige kwaliteiten, in plaats van op zijn beperkingen of gepercipieerde problemen.

Aanpak

Deze vorming is interactief en ervaringsgericht. Een eigen visie op de praktijk wordt opgebouwd, waarmee je dan zelf aan de slag kan gaan.

Docent

Rudi Timmermans, zelfstandig consultant (www.evenwicht.be) en deeltijds docent aan Odisee.

KMO-portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347. Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info

Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Organistatie

Groepscentrum Permanente Vorming van Odisee

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel  

   

Prijs

225 euro, inclusief cursusmateriaal, een broodje en een drankje.