17/03/2017
Veerkracht en zelfzorg, buffers tegen burn-out
Voor medewerkers uit de brede sociale sector: sociaal werkers, opvoeders, verpleegkundigen...
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

​‘‘Stil staan bij hoe je in je job staat doet deugd.
De cursus is een mengeling van boeiende kaders, tijd voor zelfreflectie, een herkenning van en door anderen.
De cursus was een deugddoende adempauze die ervoor zorgde dat ik bewuster omga met hoe ik mijn job doe.”
“Burn-out is een relationeel proces. Deze visie spreekt mij erg aan. Het is een wisselwerking tussen hoe ik omga met mezelf, hoe de organisatiecultuur werkt en wat de samenleving van mij verwacht.”

Doel

Inzicht verwerven in veerkracht, zelfzorg en burn-out.
Hulpbronnen ontdekken die je kan inzetten om je veerkracht te versterken.

Doelgroep

Medewerkers uit de brede sociale sector: sociaal werkers, opvoeders, verpleegkundigen...

Docenten

Caroline Damman is klinisch psychologe en cognitief gedragstherapeute, heeft 20 jaar ervaring als therapeute bij jongeren en volwassenen. Naast haar privépraktijk is
ze verbonden als docent aan Odisee.
Bart Dewaele is sociaal werker en pedagoog, hij gaf leiding aan teams in een CAW en was directeur in een instelling voor mensen met een handicap. Hij is voltijds docent aan Odisee.

Wanneer?

17 en 31 maart 2017, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Ontdek welke hulpbronnen je kan inzetten om je veerkracht te versterken.

Programma

“De belangrijkste taak van een hulpverlener is in de eerste plaats goed voor zichzelf te zorgen. Pas dan kan hij/zij goed voor iemand anders zorgen.”
Welke hulpverlener heeft deze boodschap niet meegekregen? Maar hoe doe je dat, voor jezelf zorgen?
Het is bovendien als hulpverlener niet evident om voor jezelf steun te zoeken. Jouw sterkte is immers er steeds voor anderen te zijn.
In deze vorming ga je op zoek naar wat zelfzorg voor jou betekent. Je staat stil bij de eigen overtuigingen, idealen, motieven, krachten en valkuilen die samenhangen met je rol als hulpverlener.
Daarnaast ga je in op de context die jouw functioneren beïnvloedt: het appèl van de cliënten, de organisatiecultuur, de verwachtingen van de samenleving.
Tenslotte krijg je inspirerende hulpbronnen aangereikt om beter voor jezelf te zorgen. Ze ondersteunen jou in de dagelijkse uitoefening van het werk.

Werkvorm

Theoretische kaders worden afgewisseld met momenten van uitwisseling, zelfreflectie en concrete oefeningen.

KMO-Portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347.
Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info

Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Organistatie

Groepscentrum Permanente Vorming van Odisee

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel  

   

Prijs

Inschrijvingsprijs: 240 euro, inclusief cursusmateriaal, een broodje en een drankje.