16/03/2017
Motiveren = (waard)eren en delegeren
Motiveren is een basisvaardigheid in coaching. Een motiverende begeleider waardeert de cliënt door te luisteren en krachtige vragen te stellen én delegeert waardoor hij de cliënt machtigt om een - belachelijk kleine stap - in 'de goede richting' te zetten.

Voor hulpverleners die een begeleidende rol opnemen en graag inspiratie willen opdoen 'to go the extra mile' zonder uitgeput te raken. Vooral bij cliënten die niet gemotiveerd lijken om hun gedrag aan te passen, hoewel ze zichzelf en anderen schaden.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

Doel

Motiveren is een basisvaardigheid in coaching. Een motiverende begeleider waardeert de cliënt door te luisteren en krachtige vragen te stellen én delegeert waardoor hij de cliënt machtigt om een - belachelijk kleine stap - in 'de goede richting' te zetten.
Vooral als de goed bedachte en bedoelde adviezen niet werken, kan motiveren in de zin van 'stilvallen en richting zoeken vooraleer je verder gaat' bevrijdend werken voor beide partijen.
We zoeken hoe we de relatie met de cliënt op zo'n manier kunnen voeden, dat de 'vitamines' die we bieden de cliënt sterken en in beweging brengen.

Doelgroep

Hulpverleners die een begeleidende rol opnemen en graag inspiratie willen opdoen 'to go the extra mile' zonder uitgeput te raken. Vooral bij cliënten die niet gemotiveerd lijken om hun gedrag aan te passen, hoewel ze zichzelf en anderen schaden.

Docent

Iris De Coster is psycholoog en docent/trainer aan Odisee. Ze vertrekt vanuit een 'oplossingsgerichte' benadering waarbij aan de slag gegaan wordt met wat al werkt.

Wanneer?

16 maart 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

Een basis- maar broodnodige vaardigheid als hulpverlener.

Wanneer en hoe motiveren? Programma

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat zijn de slechtst mogelijke manieren om anderen in beweging te brengen?

  • Welke van onze talenten/visies zijn onontbeerlijk bij motiveren?

  • Wat zijn goede vragen?

  • Wanneer leiden, volgen of gidsen?

  • De ander goesting doen krijgen in verandering volgens de ABC-principes van Autonomie, verBondendenheid en Competentie;

  • Oefenen met onze eigen hardnekkige gedragingen die niet zijn zoals ze moeten zijn, en ook niet zoals we ze willen;

  • Zelfzorg als basisvoorwaarde.

Werkvorm

Ervaringsgerichte training, vertrekkend vanuit theoretische kaders (Van Steenkiste, Amador, Miller & Rollnick)

KMO-Portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347.
Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info

Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Organistatie

Groepscentrum Permanente Vorming van Odisee

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel  

   

Prijs

90 euro, inclusief cursusmateriaal, een broodje en een drankje.