10/03/2017
Kwetsbaarheid omarmen
Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte maar een uiting van kracht en authenticiteit.
Je ontdekt in deze vorming wat je persoonlijke hulpbronnen zijn om je kwetsbaar op te stellen.

Voor professionals en vrijwilligers uit het welzijnswerk, het onderwijs en de zorgsector die op een andere manier met kwetsbaarheid willen omgaan.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

Doel

Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte maar een uiting van kracht en authenticiteit.
Je ontdekt in deze vorming wat je persoonlijke hulpbronnen zijn om je kwetsbaar op te stellen.

Doelgroep

Voor professionals en vrijwilligers uit het welzijnswerk, het onderwijs en de zorgsector die op een andere manier met kwetsbaarheid willen omgaan.

Docent

Goedele Slots is sociaal werker, criminologe en docent/trainer aan Odisee (Sociaal-agogisch werk).
Daarnaast is ze coach en psychotherapeut en heeft ze ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk. Ze staat voor een krachtgerichte
en integratieve benadering.

Wanneer?

10 maart 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

Programma

In de vorming komen volgende aspecten aan bod:

  • ervaringen met betrekking tot kwetsbaarheid;

  • onderzoek over kwetsbaarheid;

  • de meerwaarde van kwetsbaarheid in de hulpverlening en op de werkvloer;

  • verkenning van de eigen hulpbronnen om zich kwetsbaar op te stellen en persoonlijk traject.

De vorming baseert zich op de inzichten van Brené Brown over kwetsbaarheid en op de principes van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.

Werkvorm

Ervaringsgerichte vorming met ruimte voor oefeningen en uitwisseling, gebaseerd op theoretische kaders.

KMO-Portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347.

Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info

Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Organistatie

Groepscentrum Permanente Vorming van Odisee

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel  

   

Prijs

90 euro, inclusief cursusmateriaal, een broodje en een drankje tijdens de pauze.