12/05/2017
Hulpverlening, een kwestie van motivatie - Symposium Insigt
Het al dan niet slagen van een therapiesessie of activiteit hangt niet alleen af van recente evidence-based technieken. Als het kind of de jongere die we behandelen niet gemotiveerd is om mee te werken, zullen we niet veel vooruitgang boeken. Het is dus ook een kwestie van motivatie.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

Als hulpverlener zijn we op zoek naar nieuwe manieren om ons handelen zinvoller en doeltreffender te maken. Dat doen we door ons bij te scholen, literatuur op te volgen en op de hoogte te blijven van wetenschappelijk onderbouwde tools en technieken.

Maar het al dan niet slagen van een therapiesessie of activiteit hangt niet alleen af van recente evidence-based technieken. Als het kind of de jongere die we behandelen niet gemotiveerd is om mee te werken, zullen we niet veel vooruitgang boeken. Het is dus ook een kwestie van motivatie.

Hoe gaan we als hulpverlener om met kinderen en jongeren die geen motivatie tonen? Op welke manier kunnen we daar het best op inspelen? Kunnen we de kinderen/jongeren inspraak geven in het bepalen van behandeldoelen? Hoe kunnen we ouders toch betrekken als ze zelf niet gemotiveerd lijken of moeilijk(er) bereikbaar zijn? En last but not least, hoe verlies je als hulpverlener zelf je motivatie niet en zorg je ervoor dat je niet uitgeblust raakt? Is dat ook een kwestie van motivatie?

Verschillende gastsprekers belichten het onderwerp vanuit hun eigen achtergrond. Op die manier biedt het symposium een genuanceerd beeld van de mogelijkheden en valkuilen in het motiveren van kinderen/jongeren, hun context en onszelf als hulpverlener.

We hopen u te verwelkomen op vrijdag 12 mei 2017 in VIVES Brugge voor dit boeiende programma.

Programma

09.00  Welkom

09.15  Inleiding  -  Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter

09.30  Moetivatie of motivatie? Motiverend coachen vanuit de Zelf-Determinatie Theorie  - Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste

10.15  Growth Mindset als een bouwsteen voor motivatie  -  Els Dammekens

11.00  Pauze

11.30  Motiveren van kinderen begint met praten en begrijpen  -  Dr. Piet Vandebriel

12.30  Lunch

13.30  Motiveren? Aansluiten op de ouderlijke betrokkenheid!  -  Willem Beckers

14.30  Factoren die een invloed hebben op duurzame zorg- en hulpverleningstrajecten  -  Ann Milis, ervaringsdeskundige

15.15  Pauze

15.30  Verminder stress; meer grip op jezelf en de situatie  -  Jo Huylebroeck

16.30  Slotwoord  -  Dr. Emmanuël Nelis

16.45  Einde

Organistatie

Sig vzw

Locatie

VIVES Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge  

   

Prijs

Early bird tarief tot 10 maart: 120 euro (100 euro voor Sig-participanten)
Vanaf 10 maart 2017: 130 euro (110 euro voor Sig-participanten)