Hebben senioren dan (g)een netwerk?

Organisator

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Datum

30/03/2017

Locatie

Prijs

Inschrijving

Deze vorming werd geannuleerd.

Korte samenvatting

Benner met oudere vrouw

Vergrijzing van onze samenleving is een feit. Niet alleen de toename van het aantal senioren, maar ook de groei van het aantal hoogbejaarden neemt snel toe. Het belang van sociale netwerken en van sociale integratie voor het welbevinden van ouderen is bekend. Hebben senioren een netwerk, willen ouderen beroep doen op een netwerk?

Mensen met een klein aantal sociale contacten hoeven niet noodzakelijk eenzaam te zijn. Maar, omgekeerd kan men zich ondanks een uitgebreid sociaal netwerk, wél eenzaam voelen.

Daarnaast lopen ouderen tegen problemen en ongemakken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. Het vragen/ aanvaarden van hulp kan er voor zorgen dat mensen bang zijn de regie over hun eigen leven langzaam kwijt te raken. Toch zijn ‘netwerkversterking’ en ‘empowerment’ ook hier geen loze begrippen.

Maar ook vanuit het oogpunt van de professional dringen zich vragen op ivm Kracht- en netwerk gericht werken. Het klinkt inmiddels bekend en bijna vanzelfsprekend. Maar is het dat ook in de ouderenzorg?

Moeten kwetsbare ouderen ook een steeds groter beroep doen op eigen kracht, familie, vrienden, buren. Is dat haalbaar? Wat zijn de risico’s, waar liggen kansen? Hoe verandert jouw rol als professional bij het omschakelen naar meer krachtgericht werken met ouderen?

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo