27/03/2017
Happify your life. De kracht van positieve emoties
Voor professionals en vrijwilligers uit het welzijnswerk, het onderwijs en de zorgsector die werk willen maken van het ervaren en vergroten van positieve emoties.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

Positieve emoties zoals dankbaarheid, trots, hoop, liefde, vreugde werken ‘verbredend’:
ze vergroten de mentale weerbaarheid en werken verdiepend op vlak van relaties.
In deze vorming ervaar je de kracht van positieve emoties en experimenteer je met manieren om de eigen positieve emoties te sturen en te vergroten.

Doelgroep

Voor professionals en vrijwilligers uit het welzijnswerk, het onderwijs en de zorgsector die werk willen maken van het ervaren en vergroten van positieve emoties.

Docent

Goedele Slots is sociaal werker, criminologe en docent/trainer aan Odisee (Sociaal-agogisch werk).
Daarnaast is ze coach en psychotherapeut en heeft ze ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk. Ze staat voor een krachtgerichte
en integratieve benadering.

Wanneer?

27 maart 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

Programma

In de vorming komen volgende aspecten aan bod:

  • onderzoek met betrekking tot de effecten van positieve emoties;

  • verkenning van de verschillende positieve emoties;

  • aandacht geven aan de aanwezigheid van positieve emoties;

  • experimenteren met manieren om de eigen positieve emoties te vergroten.

De vorming is gebaseerd op de inzichten uit de positieve psychologie (o.a. Seligman) en op de Broaden and Build theorie van Barbara Fredrickson.

Werkvorm

Ervaringsgerichte vorming met ruimte voor oefeningen (waaronder meditatie) en uitwisseling, gebaseerd op theoretische kaders.

KMO-Portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347.

Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering

Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info

Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Organistatie

Groepscentrum Permanente Vorming van Odisee

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel  

   

Prijs

Inschrijvingsprijs: 90 euro, inclusief cursusmateriaal, een broodje en een drankje tijdens de pauze.