De kracht van vergeving

Cliënten stellen vaak de vraag hoe ze met het onrecht dat hen is aangedaan kunnen omgaan.
In deze vorming gaan we in op het kader van vergeving.

Organisator

Odisee - Groepscentrum Permanente Vorming

Datum

21/04/2017

Locatie

Odisee
Erasmusgebouw
Campus Brussel
Warmoesberg 15
1000 Brussel

Prijs

90 euro, inclusief cursusmateriaal, een
broodje en een drankje

Inschrijving

Je kunt online inschrijven via www.odisee.be/gpv.

Je bent pas ingeschreven na betaling van de inschrijvingsprijs op het rekeningnummer BE77 7865-8501-2842 van Odisee-GPV met vermelding van je naam en code WVERG. Je inschrijving wordt binnen de veertien dagen per mail bevestigd.

De vorming wordt ingericht bij minimum 11inschrijvingen.

Korte samenvatting

​Elke mens krijgt met onrecht te maken.
Cliënten stellen vaak de vraag hoe ze met het onrecht dat hen is aangedaan kunnen omgaan.
In deze vorming gaan we in op het kader van vergeving.
Vergeving wordt vaak geassocieerd met katholicisme, schuld en boete en roept misschien weerstand op.
In deze vorming wordt echter naar de kern van vergeving gegaan. We kijken naar vergeving als een belangrijke kwaliteit die kan ingeoefend worden en waardoor de
levenskwaliteit toeneemt.

Doelgroep

Hulpverleners.

Wat kennen/kunnen de deelnemers na deze dag?

‘Vergeven is de hoop op een beter verleden opgeven.’
‘Vergeven moet je vooral voor jezelf doen, voor je eigen gemoedsrust.’

Docent

Bart Dewaele is sociaal werker en pedagoog van opleiding. Hij heeft gewerkt in de bijzondere jeugdzorg, CAW en was directeur van een instelling voor personen met een beperking. Hij is sinds 2010 coördinator van de afstudeerrichting Maatschappelijk werk aan Odisee.

Wanneer?

21 april 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo